Oikeudellinen tiedote

Käyttämällä Vuosikertomukset.net:in www-sivustoa (www.vuosikertomukset.net) sivuston käyttäjä sitoutuu noudattamaan seuraavia käyttöehtoja. Käyttäjän tulee lukea nämä ehdot huolellisesti läpi ja noudattaa niitä. Sivuston käyttö ei ole sallittua, mikäli käyttäjä ei hyväksy kakkia alla mainittuja käyttöehtoja.

Tekijänoikeudet

Vuosikertomukset.net on saanut asianomaisilta tekijänoikeudet omistavilta yrityksiltä luvan näillä sivuilla olevan materiaalin tarjoamiseen. Yrityskohtaisilla sivuilla tarjottu materiaali ja käytetty muu aineisto (esim. yritysten logot) ovat asianomaisten yritysten omaisuutta ja ne on suojattu tekijänoikeuslakien mukaisesti. Vuosikertomukset.net ei omista tarjottavaan materiaaliin liittyviä tekijänoikeuksia, eikä näin ollen myönnä sivuston käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia tarjottavaan materiaaliin. Materiaaleihin liittyvissä tekijänoikeudellisissa asioissa sivuston käyttäjän tulee olla yhteydessä kyseessä olevat tekijänoikeudet omistavaan yritykseen.

Näiden sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, muokkaaminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kiellettyä ilman Vuosikertomukset.net:in etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Näiden sivujen osittainen tallentaminen tietokoneelle tai tulostaminen käyttäjän omaa henkilökohtaista käyttöä varten on kuitenkin sallittua näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Vastuunvapaus- ja vastuunrajoituslauseke

Vuosikertomukset.net:in www-sivut ovat käytettävissä ”sellaisena kuin ne ovat”. Vuosikertomukset.net ei vastaa eikä anna takuita sivujen sisältämän informaation täydellisyydestä, virheettömyydestä, täsmällisyydestä, luotettavuudesta, toimivuudesta tai oikeellisuudesta tai muusta sivustoihin liittyvästä seikasta. Vuosikertomukset.net käy huolellisesti läpi kaiken www-sivuilla julkaisemansa materiaalin, mutta materiaali saattaa silti sisältää virheitä. Vuosikertomukset.net pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia ja päivityksiä ja/tai rajoittaa niille pääsyä milloin tahansa ilmoittamatta asiasta etukäteen. Vuosikertomukset.net ei takaa sitä, että sen www-sivuilla tai niitä välittävällä palvelimella ei ole viruksia tai muita haitallisia komponentteja.

Vuosikertomukset.net ei missään tilanteessa vastaa näiden sivujen käytöstä, käytön yrityksestä tai sen keskeytymisen tai viivytyksestä, toimimattomuudesta, sisällöstä, ongelmasta tai sivuihin liittyvistä virheistä, viruksista tai muista ongelmista johtuvista suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, liikevoiton menetyksestä tai liiketoiminnan keskeytyksestä tai muista vahingoista tai kuluista. Vuosikertomukset.net ei siis vastaa mistään sivuston ja siellä olevien tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista.

Vuosikertomukset.net on yksityishenkilöiden ylläpitämä itsenäinen sivusto. Tämä tarkoittaa, että sivustolla olevat yritykset eivät ota vastuuta niihin liittyvän tiedon ja/tai materiaalien oikeellisuudesta ja/tai ajantasaisuudesta.

Linkit

Vuosikertomukset.net:in www-sivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolten omistamille ja ylläpitämille sivuille. Vuosikertomukset.net ei kontrolloi kolmansien osapuolten www-sivujen sisältöä eikä näin ollen vastaa mistään kolmansien osapuolten www-sivuilla olevasta aineistosta.

Mahdolliset ongelmat ja yhteydenotto

Vuosikertomukset.net on yksityishenkilöiden ylläpitämä sivusto, jonka tarkoitus on edistää Helsingin pörssissä olevien yritysten julkisen tulosmateriaalin saatavuutta. Sivuston käyttö on kaikille osapuolille täysin ilmaista. Mahdollisissa epäselvyyksissä tarjottavan materiaalin julkaisuun liittyen ole hyvä ja ota yhteyttä sivuston ylläpitoon yhteydenotto-sivulla olevalla lomakkeella. Kaikki Sivustolla oleva materiaali on julkaistu ko. yrityksen antamalla luvalla ja sivuston ylläpito on sitoutunut poistamaan ko. yrityksen pyynnöstä tällaisen materiaalin sivustolta kahden vuorokauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.